Apuntat i tindràs prioritat per provar els nostres productes. A més a més, rebràs un petit obsequi.
Podràs provar el Cuby simple, tàndem, amb motor elèctric, el SUP i veuràs una "demo" amb la vela.

Ens ho passarem bé!

Apuntat AQUÍ 
Apúntate y tendrás prioridad para probar nuestros productos. A demás, recibirás un pequeño obsequio.
Se podrá probar el Cuby simple, doble, con motor eléctrico, el SUP y veréis una "demo" con la vela.

¡Nos lo pasaremos bien!

Apúntate AQUÍ
Sign up and you will have priority to try our products. In addition, you will receive a small gift.
You can try the simple Cuby, double, with electric motor, the SUP and you will see a "demo" with the sail.

We will have a good time!

Subscribe HERE